SMAS-ліфтинг

фото дівчини, якій проводять процедуру SMAS-ліфтингуМетоди боротьби за молодість і красу з кожним роком стають ефективнішими і безболіснішими. Ультразвуковий метод підтяжки обличчя — інновація в світі сучасної косметології. Безопераційне втручання, що дозволяє досягти помітного результату після першого застосування — реальні «ліки» від мімічних зморшок і вікових змін. Повернути час назад і повернути 10–15 прожитих років стало можливим, використовуючи SMAS-ліфтинг в косметологічному Центрі «Естет» в Полтаві.

Принцип дії

Високочастотні ультразвукові імпульси, які проникають в глибинні шари шкіри, дозволяють стимулювати вироблення власного колагену і активувати внутрішні процеси. Безболісність і відсутність побічних ефектів — головні переваги SMAS-ліфтингу в Полтаві.

М’язово-апоневротичний шар — це «об’єкт» впливу даної методики. Метою є колагенові і еластинові волокна, що покривають м’язи обличчя. Від їх функціонування залежить якість дерми і швидкість появи мімічних зморшок. Точково прогріваючи глибинні шари за допомогою ультразвуку, апарат дозволяє домогтися результатів, порівнянних з пластичною хірургією. Миттєвий ліфтинг «лицьового каркаса», який здійснюється за рахунок безпечного прогріву волокон до глибини 5 мм, дозволяє повернути колишні контури особи, позбутися від навислих щік, поліпшити якість внутрішнього шару шкіри.

Фіксація енергії для прогріву в певному місці, дозволяє акуратно і ефективно впливати на пошкоджену ділянку і стимулювати вироблення більшої кількості колагену м’язовим шаром. Головною перевагою SMAS-ліфтингу в Полтаві є довготривалий результат. Після кількох процедур організм самостійно підтримує процес неоколлагенеза. Відомий накопичувальний ефект від ультразвукової підтяжки помітний навіть через півроку після сеансу.

Результати SMAS-ліфтингу

 • Підтяжка лицьового овалу;
 • Покращення якості шкіри;
 • Зниження щільності підшкірного шару;
 • Підняття куточків губ;
 • Усунення «навислих або бульдожих» щік;
 • Ліфтинг в’ялої і обвислій шкіри, створення «чіткого» підборіддя;
 • Ліквідація перших вікових змін, «гусячих лапок» і мімічних зморшок;
 • Робота з носо-губними складками, поліпшення зовнішнього вигляду;
 • Корекція контурів обличчя.

Відсутність протипоказань (в 95% випадків), реабілітаційного періоду і хірургічного втручання робить SMAS-ліфтинг єдиним робочим безопераційним способом збереження молодості.

Косметологічний центр «Естет» чекає Вас

Якщо у Вас залишилися питання на тему: «Що таке SMAS-ліфтинг?», До Ваших послуг безкоштовна онлайн консультація на даному сайті. Регулярне відвідування косметолога, накопичувальний ефект процедури і чітке дотримання рекомендацій фахівців дозволяє добитися відмінних досягнень.

Повернути молодість і знайти первозданну красу можна за допомогою SMAS-ліфтингу. Ціна послуги залежить від області впливу і ступеня пошкодження колагенових та еластинових волокон.

фото дівчини, якій проводять процедуру SMAS-ліфтингу” width=”300″ height=”200″ />Методы борьбы за молодость и красоту с каждым годом становятся эффективнее и безболезненнее. Ультразвуковой способ подтяжки лица — инновация в мире современной косметологии. Безоперационное вмешательство, позволяющее добиться заметного результата после первого применения — реальное «лекарство» от мимических морщин и возрастных изменений. Обратить время вспять и вернуть 10–15 прожитых лет стало возможным, используя SMAS-лифтинг в косметологическом Центре «Эстет» в Полтаве.

Принцип действия

Высокочастотные ультразвуковые импульсы, проникающие в глубинные слои кожи, позволяют стимулировать выработку собственного коллагена и активировать внутренние процессы. Безболезненность и отсутствие побочных эффектов – главные преимущества SMAS-лифтинга в Полтаве.

Мышечно-апоневротический слой – это «объект» воздействия данной методики. Целью являются коллагеновые и эластиновые волокна, покрывающие лицевые мышцы. От их функционирования зависит качество дермы и скорость появления мимических морщин. Точечно прогревая глубинные слои с помощью ультразвука, аппарат позволяет добиться результатов, сопоставимых с пластической хирургией. Мгновенный лифтинг «лицевого каркаса», осуществляемый за счет безопасного прогрева волокон до глубины 5 мм, позволяет вернуть былые контуры лица, избавиться от нависших щек, улучшить качество внутреннего слоя кожи.

Фиксация энергии для прогрева в определенном месте, позволяет аккуратно и эффективно воздействовать на поврежденный участок и стимулировать выработку большего количества коллагена мышечным слоем. Главным преимуществом SMAS-лифтинга в Полтаве является долговременный результат. После нескольких процедур организм самостоятельно поддерживает процесс неоколлагенеза. Видимый накопительный эффект от ультразвуковой подтяжки заметен даже через полгода после сеанса.

Результаты SMAS-лифтинга

 • Подтяжка лицевого овала;
 • Улучшение качества кожи;
 • Снижение плотности подкожного слоя;
 • Поднятие уголков губ;
 • Устранение «нависших или бульдожьих» щек;
 • Лифтинг дряблой и обвисшей кожи, создание «четкого» подбородка;
 • Ликвидация первых возрастных изменений, «гусиных лапок» и мимических морщин;
 • Работа с носо-губными складками, улучшение внешнего вида;
 • Коррекция лицевых контуров.

Отсутствие противопоказаний (в 95% случаев), реабилитационного периода и хирургического вмешательства делает SMAS-лифтинг единственным рабочим безоперационным способом сохранения молодости.

Косметологический центр «Эстет» ждет Вас

Если у Вас остались вопросы на тему: «Что такое SMAS-лифтинг?», к Вашим услугам бесплатная онлайн консультация на данном сайте. Регулярное посещение косметолога, накопительный эффект процедуры и четкое следование рекомендациям специалистов позволяет добиться отличных достижений.

Вернуть молодость и обрести первозданную красоту можно с помощью SMAS-лифтинга. Цена услуги зависит от области воздействия и степени повреждения коллагеновых и эластиновых волокон.фото дівчини, якій проводять процедуру SMAS-ліфтингу” width=”300″ height=”200″ />Методы борьбы за молодость и красоту с каждым годом становятся эффективнее и безболезненнее. Ультразвуковой способ подтяжки лица — инновация в мире современной косметологии. Безоперационное вмешательство, позволяющее добиться заметного результата после первого применения — реальное «лекарство» от мимических морщин и возрастных изменений. Обратить время вспять и вернуть 10–15 прожитых лет стало возможным, используя SMAS-лифтинг в косметологическом Центре «Эстет» в Полтаве.

Принцип действия

Высокочастотные ультразвуковые импульсы, проникающие в глубинные слои кожи, позволяют стимулировать выработку собственного коллагена и активировать внутренние процессы. Безболезненность и отсутствие побочных эффектов – главные преимущества SMAS-лифтинга в Полтаве.

Мышечно-апоневротический слой – это «объект» воздействия данной методики. Целью являются коллагеновые и эластиновые волокна, покрывающие лицевые мышцы. От их функционирования зависит качество дермы и скорость появления мимических морщин. Точечно прогревая глубинные слои с помощью ультразвука, аппарат позволяет добиться результатов, сопоставимых с пластической хирургией. Мгновенный лифтинг «лицевого каркаса», осуществляемый за счет безопасного прогрева волокон до глубины 5 мм, позволяет вернуть былые контуры лица, избавиться от нависших щек, улучшить качество внутреннего слоя кожи.

Фиксация энергии для прогрева в определенном месте, позволяет аккуратно и эффективно воздействовать на поврежденный участок и стимулировать выработку большего количества коллагена мышечным слоем. Главным преимуществом SMAS-лифтинга в Полтаве является долговременный результат. После нескольких процедур организм самостоятельно поддерживает процесс неоколлагенеза. Видимый накопительный эффект от ультразвуковой подтяжки заметен даже через полгода после сеанса.

Результаты SMAS-лифтинга

 • Подтяжка лицевого овала;
 • Улучшение качества кожи;
 • Снижение плотности подкожного слоя;
 • Поднятие уголков губ;
 • Устранение «нависших или бульдожьих» щек;
 • Лифтинг дряблой и обвисшей кожи, создание «четкого» подбородка;
 • Ликвидация первых возрастных изменений, «гусиных лапок» и мимических морщин;
 • Работа с носо-губными складками, улучшение внешнего вида;
 • Коррекция лицевых контуров.

Отсутствие противопоказаний (в 95% случаев), реабилитационного периода и хирургического вмешательства делает SMAS-лифтинг единственным рабочим безоперационным способом сохранения молодости.

Косметологический центр «Эстет» ждет Вас

Если у Вас остались вопросы на тему: «Что такое SMAS-лифтинг?», к Вашим услугам бесплатная онлайн консультация на данном сайте. Регулярное посещение косметолога, накопительный эффект процедуры и четкое следование рекомендациям специалистов позволяет добиться отличных достижений.

Вернуть молодость и обрести первозданную красоту можно с помощью SMAS-лифтинга. Цена услуги зависит от области воздействия и степени повреждения коллагеновых и эластиновых волокон.